Evangeelne Luterlik Jaani kogudus - Eesti.Spb Эстонцы в Петербурге |Яани Кирик |Estonians in Saint-Petersburg

Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Translator

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jaani kogudus

- Lühikokkuvõte

- Jaani kirik

- Kirikukalender

- Jumalateenistuste ajad

Lühikokkuvõte

Jumalateenistused Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Peterburi Jaani koguduses toimuvad Jaani kirikus, aadressil – Dekabristide tn.54a.

Eestikeelseid jumalateenistusi viiakse läbi kaks korda kuus, pühapäeviti.Jumalateenistuste algus kell 14.30. – vt. Jumalateenistuste ajad

Koguduse eestseisjaks ja koguduse nõukogu esimeheks on Ingeri Kiriku piiskop Arri Kugappi, koguduse nõukogu aseesimees – Külli Sulg.

Kogudust teenivad Eesti Evangeelse Luteri Kiriku vaimulikud Enn Salveste ja Arho Tuhkru, koos abiliste Viktor Batuhtini ja misjonär diakoni Hannu Keskineniga.

Koguduse juures teevad misjonäritööd soome-eesti perekond Hannu ja Liliann Keskinen.

Leeritundide, ristimiste ja muude küsimuste tekkimisel võib helistada mobiiltelefonile 8 921 983 4012 – Hannu Keskinen.

Alates 13.10.2013 alustas tööd laste pühapäevakool, mis on mõeldud lastele vanuses alates 4. eluaastast. Tunnid toimuvad koguduse ruumis jumalateenistuse ajal. Pühapäevakoolis tutvuvad lapsed läbi mängu, loomingulise tegevuse, laulu ja jutustuste abil piiblilugude, kirikupühade ja palvetega. Tunde viiakse läbi nii eesti- kui ka vene keeles, seega on lastel võimalus õppida eesti keelt.

Pühapäevakoolis viib tunde läbi Liliann Keskinen (mob.tel. 8 921 983 4013)

Kronoloogia

1787 — eestikeelsete jumalateenistuste algus Peterburis

1842 — iseseisva eesti Jaani koguduse loomine

16. mai 1843 — Jaani koguduse hoone sisseõnnistamine (Drovjanoi põik)

10. jaanuar 1844 — Jaani koguduse kirikukooli töö algus

3. juuli 1858 — Jaani koguduse uue kiriku ja teenistusmaja projekti kinnitamine

24. juuni 1859 — pidulik nurgakivi panemine Jaani koguduse kirikule ja teenistusmajale (Ofitserskaja tänav)

27. november 1860 — Jaani kiriku pidulik sisseõnnistamine

1893 — Jaani koguduse varjupaiga ja koolihoone ehitus

1909-1911 — Jaani koguduse üürimaja ehitus

1930. aastate algus — Jaani kiriku sulgemine, hoone ümberehitustööde alustamine

19. detsember 1993 — üle pika aja esimene eestikeelne jumalateenistus Koltuši (Kelto) luteri kirikus ja Peterburis eesti koguduse taasavamine

1995 —Peterburi Eesti Evangeelse Luterliku Jaani koguduse registreerimine

29. mai 1997 — Jaani kiriku hoone antakse kogudusele tasuta tähtajatuks kasutamiseks

27. november 1999 — esimesed Jaani kiriku hoone taastamise talgud

20. detsember 1999 — Peterburi Jaani Kiriku Fondi loomine

25. november 2000 — Jaani kiriku 140. aastapäeva tähistamine, esimese jumalateenistuse läbiviimine Jaani kiriku ruumides

August - september 2001 — kiriku suure saali ning pühapäevakooli ruumide avamine, elektri- ja telefoniside sisseseadmine

2001-2004 — regulaarsed jumalateenistused ja kultuuriüritused Jaani kirikus

6. aprill 2002 — piduliku jumalateenistuse ja kontserdiga tähistati Eestile autonoomia andmise 85. aastapäeva

Mai 2003 — Peterburi 300. aastapäeva ürituste raames Jaani kiriku hoone seisukorraga tutvumine (külaliste hulgas viibisid kultuuriminister U. Paet ja Eesti Kontserdi direktor A. Mäe)

5. juuni 2003 — Jaani koguduse (K. Sulg) ja Jaani Kiriku Fondi (J. Trei) märgukiri kirikuhoone remondi vajalikkusest Eesti Vabariigi valitsusele (J. Part, T. Palts, U. Paet) ja Riigikogu kultuukomisjonile

17. juuni 2003 — Eesti Vabariigi peaminister J. Partsi vastus, et küsimus on suunatud positiivse lahenduse leidmiseks kultuuriminister U. Paetile

Juuni 2003 — Jaani kiriku Fond edastab kiriku remondiga seotud dokumentatsiooni (eskiisprojekti, ajaloolise õiendi jm) tutvumiseks kultuuriministeeriumile ja Eesti Kontserdile

8. juuli 2004 — Jaani kiriku projekteerimis- ja renoveerimistööde infovahetuse komisjoni loomine

25. oktoober 2004 — Peterburi Jaani koguduse, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi hea tahte lepingu allkirjastamine sooviga taastada Peterburi Jaani kirik

2004 — Jaani kiriku hoone sulgemine seoses ettevalmistustega renoveerimistöödeks. Koguduse teenistused hakkavad ajutiselt toimuma Maria kiriku kantselei saali (Bolšaja Konjušennaja tn 8)

2008 – ehitustööde lepingu sõlmimine Eesti Kontserdi ja Facio Ehituse AS vahel

12. märts 2009 — Jaani kiriku hoone renoveerimistööde algus

6.-7. märts 2010 — Kiriku risti pühisemine ja tornikiivri paigaldamine

29. märts 2010 — RE Eesti Kontsert, Bank DnB Nord A/S, AS LHV Pank ja Facio Ehituse AS neljapoolse Peterburi Jaani kiriku II ehitusetapi rahastamise kokkulepe sõlmimine

20. veebruar 2011 — Jaani kiriku pidulik avamine ja pühitsemine

Kirikukalender

Kirikukalendrit on võimalik jälgida:

Ingeri Evangeelse Luteri Kiriku koduleheküljel – http://www.elci.ru

-Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ametlikul kodulehel – http://www.eelk.ee

Jumalateenistuste ajad

Jumalateenistuste algus kell 14.30

12.01.2014 – õpetaja Enn Salveste

26.01.2014 – õpetaja Enn Salveste

09.02.2014 – õpetaja Enn Salveste

23.02.2014 – õpetaja Arho Tuhkru

09.03.2014 - õpetaja Enn Salveste

30.03.2014 - õpetaja Enn Salveste

17.04.2014 – täpsustamisel

27.04.2014 - õpetaja Enn Salveste

11.05.2014 – õpetaja Arho Tuhkru

25.05.2014 - õpetaja Enn Salveste

08.06.2014 – täpsustamisel

Google+