Teated - Eesti.Spb Эстонцы в Петербурге |Яани Кирик |Estonians in Saint-Petersburg

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Translator

 

 

 

 

 

 

 

 

Armsad eestluse hoidjad välismaal!

 

Mul on hea meel Teile teatada, et ka sellel aastal korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (www.meis.ee, edaspidi MISA) eesti keele laagri eesti päritolu noortele, kes elavad väljaspool Eesti Vabariiki. Sellised laagrid toimuvad juba alates 2000. aastast.

 

Eesti keele laagreid korraldatakse eesti päritolu noortele riikliku programmi „Rahvuskaaslaste programm 2014-2020“ raames. Programm on mõeldud väljaspool Eesti Vabariiki elavate eestlaste toetamiseks ja koostöö edendamiseks. Traditsiooniliselt viiakse keelelaagrid läbi Eestis. Laagri läbiviimist toetavad Kultuuriministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium.

 

2014. aasta suvel toimub kolm laagrivahetust noortele vanuses 13 kuni 18 aastat:

 

 1. 1)I vahetus: 25. juuni - 5. juuli 2014, noortele, kellel puudub eesti keele oskus või see on väga nõrk;
 2. 2)II vahetus: 20. – 30. juuli 2014; noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel;
 3. 3)III vahetus: 03. – 13. august 2014; noortele, kes valdavad vabalt eesti keelt.

 

Laagrivahetused viiakse läbi Eesti erinevates paikades:  

 

I vahetus toimub Viljandi maakonnas Venevere puhkekeskuses - http://veneverepuhkekyla.eu/ 

II vahetus toimub Valgamaal Marja Talu - http://marjatalu.ee/      

III vahetus toimub Viljandi maakonnas Venevere puhkekeskuses - http://veneverepuhkekyla.eu/ 

 

Valitud laager:

 • tagab eestikeelse suhtluskeskkonna;
 • on hubane ja lapsesõbralik, vajalike ruumidega ühistegevuseks, sportimiseks, toitlustamiseks ja majutamiseks;
 • vastab laagritele kehtestatud seadusandlikele nõuetele, sh nõuded hügieeni-, toitlustus- ja majutustingimustele, tuleohutusele, arstiabile, vetelpäästele, personalile jm;
 • tagab noorte majutuse ja toitlustamise kolm korda päevas (hommiku-, lõuna- ja õhtusöök);
 • tagab noortele sidepidamise võimaluse oma vanemate või hooldajatega ning võimaluse omaette olemiseks, kui noorel selleks vajadus tekib.

 

Laagri peamine eesmärk on eesti keele õpe ja eesti kultuuriga tutvumine. On oluline, et laagris osaleval noorel oleks huvi ja motivatsioon õppida eesti keelt ja tutvuda eesti kultuuriga.

 

 

Laagrisse registreerimine kestab kuni 24. aprillini 2014

 

Kui soovite, et Teie laps tuleks Eestisse laagrisse, ootame Teilt informatsiooni potentsiaalsete laagrisse tulijate kohta. Meile esitatud taotluste hulgast teeme valiku, lähtudes noore keeleoskusest, motivatsioonist, vanusest, asukohamaast, väljaspool Eestit elamise ajast, laagris eelnevalt viibitud kordade arvust ja sõidukulude suurusest.

 

JUHISED TAOTLEMISEKS:

Eesti keele laagris osalemise soovist teatamiseks tuleb:

 1. a)täita registreerimisankeet
 2. b)kirjutada lühike motivatsioonikiri (ankeedi koosseisus)

Registreerimisankeedi leiab MISA koduleheküljel

 

Ankeet sisaldab järgmisi andmeid:


-     Laagris osaleja ees- ja perekonnanimi (reisidokumendi järgses kirjapildis)

-     Sünniaeg

-     Sugu

-     Elukoht

-     Lapsevanema/noore esindaja nimi ja sünniaeg

-     E-post (noore ja noore vanema/esindaja oma)

-     Telefon (noore ja noore vanema/esindaja oma)

-     Informatsioon selle kohta, kes sugulastest on Eesti päritolu (isa, ema, vanaisa, vanaema. Nimeliselt ei ole vaja välja tuua.)

-     Viisavajadus

-     Pileti ostmise vajadus (sh täpsustada, kas edasi-tagasi või üheotsa pilet)

-     Informatsioon selle kohta, kas noor tuleb Eestisse ainult laagri ajaks või mitte

-     Mitmendat korda osaleb noor keelelaagris

-     Mis aastast elab noor püsivalt väljaspool Eestit

-     Noore terviseseisundi iseärasused (kroonilised haigused, allergiad, ravimid, arsti ettekirjutused jms)

-     Noore ja tema esindaja hinnang noore eesti keele oskusele

-     Noorega seotud muu oluline info (erivajadused, toitumispiirangud, psüühilise seisundi iseärasused jms)

 


 1. a)Ankeedi koosseisus on laagris osalejal vaja kirjutada lühike (kuni 10 lauset) motivatsioonikiri teemal “Miks ma tahan tulla Eestisse keelelaagrisse”. Motivatsioonikirja kirjutab noor ise, soovitavalt eesti keeles. Kui noor ei oska eesti keelt piisavalt, võib motivatsioonikirja kirjutada vene või inglise keeles.

 

MISA teatab noore vastuvõtust keelelaagrisse e-posti teel hiljemalt 05. maiks 2014.

 

KULUD JA KOHUSTUSED

Laagris osalemine on noorele tasuta. Võimaluste piires ostame laagrisse tulevatele noortele sõidupiletid. Piletid ostame juhul, kui noored saabuvad Eestisse laagrivahetuse esimesel kuupäeval ning laagrivahetuse viimasel kuupäeval lahkuvad Eestist. Kui noor soovib enne või pärast laagrivahetust viibida Eestis elavate sugulaste juures, siis ostetakse talle ühe suuna sõidupilet laagrivahetuse esimeseks või viimaseks kuupäevaks.

 

Laagrisse tuleval noorel peab olema Eestis kehtiv tervisekindlustus. Ida poolt (Venemaa, Ukraina, Valgevene jt) tulijatel peab olema Schengeni riikides kehtiv tervisekindlustus. Tervisekindlustuse kulud kannavad noorte vanemad.

 

Laagrisse saabumisel peab noorel kaasas olema eesti-, vene- või inglisekeelne tervisetõend. Muus keeles tõendi korral peab see olema varustatud eestikeelse tõlkega.

 

MISA sõlmib lapsevanemaga noore laagrisse saatmiseks kokkuleppe, milles sõnastatakse ära olulisemad vastutused ja kohustused nii MISA kui noore/tema esindaja poolt.

 

Juhul, kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, olen meeleldi valmis vastama.

 

Parimate soovidega,

 

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Copyright 2012

Google+